Русский язык

Задание 1. Проект “ Истории за чашечкой чая”

·         Прочитай небольшой рассказ начинающей молодой армянской писательницы Венеры Аветисян “ НА КОМ ДЕРЖИТСЯ НЕБО”.  Понравился ли он тебе? Про что эта история и что нам хотел сказать автор? Какой скрытый смысл рассказа? Рассказ мы будем обсуждать на ближайшем видеоуроке, поэтому будьте готовы к обсуждению.

 • Подобные истории есть у каждого из вас, в вашей семье, в вашем роду. А часто ли ты беседуешь со своими родными. Вот теперь есть такая возможность. Приготовь вкусный чай , сядь рядышком с бабушкой, дедушкой, мамой или папой. За чашечкой чая попроси их рассказать какую-нибудь занятную историю, которая когда-либо имела место в их жизни, подобную той, о которой ты прочитал. Расскажи теперь нам в виде аудио, ну, можешь, в виде статьи на крайний случай.

Задание 2. Индивидуальный проект

Ты сам предлагаешь тему проекта ( то, что тебя интересует), сам разрабатываешь его и представляешь в своем блоге.

Задание 3.  Читаем….

Прочитай или  прослушай рассказ Р. Брэдбери “ Все лето в один день

Ответь на вопросы:

 • Сколько лет в рассказе идет дождь?
 • дождь лил не переставая семь лет подряд.
 • О чём дети сожалели?
 •  Они сожалели что заперли ее в чулан.
 • Почему дети заперли Марго в чулане?
 •  Они все не любили Марго и Уильям толкнул ее и сказал чтобы оно ушла. Они разыграли ее и схватили втолкнули в чулан и заперли дверь.
 • С чем сравнивала солнце Марго? А дети?
 •  Марго сравнивала солнце с цветком а дети сравнили с лимоном какое оно желтое и какое жаркое.
 • На какой планете разворачиваются действия?
 • в Венере.
 • Как одноклассники относились к Марго? Откуда она взялась?
 •   Все ее сторонились, даже и не смотрели на нее. Она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно, солнце, и какое небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года.

Писатель словно предупреждает людей: смотрите, что ожидает человечество, если дать волю жестокости, злобе, эгоиз­му, скрытых в людях.

В рассказе «Все лето в один день» эту жестокость проявля­ют дети по отношению к своей однокласснице Марго. Они живут на Венере, где день и ночь идет дождь, и только раз в семь лет на два часа показывается солнце.

Задание 1: Замени прямую речь косвенной.

 1. «Живей, живей, ребята, подсобляйте!» — крикнул Николай Петрович.
 2. «Да, я знаю вас, Базаров», — подтвердила она.
 3. «Меня зовут Аркадий Николаевич Кирсанов, —  проговорил Аркадий, — и я ничем не занимаюсь».
 4. «Хлопот у меня с мужиками в нынешнем году», — продолжал говорить Николай Петрович.
 5. Аркадий с прежней улыбкой сказал Базарову: «Евгений, возьми меня с собой!»
 6. Я спроси его: «Да ты умеешь ли плавать?»
 7. Илюша крикнул ему вслед: «Смотри, не упади в реку!»

 ЗАДАНИЕ 2Исправь ошибки, связанные с употреблением прямой и косвенной речи. Объясни, чем вызваны эти ошибки.

 1. Он говорил, что страшный случай со мной приключился, что я в дороге совсем издержался.
 2. Пассажир хотел узнать у водителя
 3. , что куда они заехали.
 4. Савельич спросил у Гринёва, узнал он атамана.
 5. Когда мать спросила у сына, зачем он читает запрещённые книги, Павел ответил, что хочу всё знать.

Կենսաբանություն

Մուտացիա

Մուտացիա, գենոտիպի կայուն (այսինքն՝ այնպիսին, որ կարող է ժառանգվել տվյալ բջջի կամ օրգանիզմի սերնդների կողմից) փոփոխություն, որը իրականանում է արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ։ Մուտացիաների առաջացման պրոցեսը ստացել է մուտագենեզ անվանումը։

Մուտացիայի պատճառներ

Մուտացիաները լինում են՝

 • ինքնաբուխ, առաջանում են ինքնաբերաբար օրգանիզմի ողջ կյանքի ընթացքում իր համար նորմալ շրջակա միջավայրի պայմանների դեպքում 10^{{-9}}10^{{-12}} մոտավոր հաճախականությամբ յուրաքանչյուր նուկլեոտիդի բջջային գեներացիայի ընթացքում,
 • աջակցված, գենոմի ժառանգվող փոփոխությունները, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի ոչ բարենպաստ ազդեցության կամ արհեստական պայմաններում այս կամ այն մուտագեն ազդեցությունների արդյունում։

Մուտացիաների առաջացմանը հանգեցնող հիմնական պրոցեսներն են՝ ԴՆԹ-ների կրկնապատկումը, ԴՆԹ-ների վերականգնման խախտումները և գենետիկական ռեկոմբինացումը։

Մուտացիաների կապը ԴՆԹ-ի կրկնապատկման հետ

Բազում ինքնաբախ նուկլեոտիդների քիմիական փոփոխությունները հանգենում են մուտացիաների, որոնք առաջացնում են կրկնապատկման ժամանակ։ Օրինակ՝ ցիտոզինի ամինազերծման հետևանքով ԴՆԹ-ի շղթա կարող է ներառվել ուրացիլը (առաջանում է ՈՒ-Գ զույգ համապատասխան Ց-Գ զույգի փոխարեն)։ ԴՆԹ-ի կրկնապատկման ժամանակ ուրացիլի փոխարեն շղթա է մտնում ադենինը՝ առաջացնելով ՈՒ-Ա զույգ, իսկ հաջորդ կրկնապատման ժամանակ այն փոխարինվում է Տ-Ա զույգով, այսինքն՝ իրականանում է տրանզիցիա կամ փոխարինում (պերիմիդինի կետային փոխարինումը մեկ ուրիշով կամ պուրինի փոխարինումը մեկ այլ պուրինով)։

Մուտացիաների կապը ԴՆԹ-ի վերակառուցման (ռեկոմբինացում) հետ

Վերակառուցման հետ կապված գործընթացներից մուտացիաները առավել հաճախ հանգեցնում են ոչ հավասար կրոսինգովերի։ Այն սովորաբար իրականանում է այն դեպքերում, երբ քրոմոսոմում առկա են ելակետային գենի մի քանի դուպլիկացված պատճեններ, որոնք պահպանել են նման նուկլեոտիդային հաջորդականություն։ Ոչ հավասար կրոսինգովերի արդյունքում վերակառուցվող քրոմոսոմներից մեկում իրականանում է դուպլիկացիա, իսկ մյուսում դելեցիա։

Մուտացիաների կապը ԴՆԹ-ի վերականգնման հետ

ԴՆԹ-ի ինքնաբախ վնասվածքները բավական հաճախ են հանդիպում, այսպիսի դեպքեր տեղ են գտնում յուրաքանչյուր բջջում։ Նման վնասվածքների հետևանքների վերացման համար գոյություն ունեն հատուկ ռեպարացիոն մեխանիզմներ։ (Օրինակ ԴՆԹ-ի սխալ հատվածը կտրվում և դրա փոխարեն վերականգնվում է ելակետայինը)։ Մուտացիաներն առաջանում են միայն այն ժամանակ, երբ ռեպարացիոն մեխանիզմը ինչ-որ պատճառով չի աշխատում կամ էլ չի հասցնում հեռացնել վնասվածքները։ Մուտացիաները, որոնք առաջանում են վերականգնման համար պատասխանատու սպիտակուցները կոդավորող գեներում, կարող են հանգեցնել այլ գեների մուտացիայի հաճախականության բազմակի անգամ ավելացմանը (մուտատոռ էֆեկտ) կամ նվազեցմանը (հակամուտատոռ էֆեկտ)։ Այսպես՝ ծայրահեղ վերականգնման համակարգի շատ ֆերմենտների գեների մուտացիաները հանգեցնում են մարդու սոմատիկ բջիջների մուտացիաների հաճախականությունների կտրուկ բարձրացմանը, և դա էլ իր հերթին հանգեցնում է պիգմենտային քսերոդերմիայի կամ չարորակ ուռուցքային ծածկույթի զարգացմանը։

Մուտագեններ

Հիմնական հոդված՝ Մուտագեններ

Գոյություն ունեն մի շարք գործոններ, որոնք կարող են զգալի չափով ավելացնել մուտացիաների հաճախականությունները։ Դրանց շարքին են դասվում.

 • քիմիական մուտագեններ, մուտացիա առաջացնող նյութեր,
 • ֆիզիկական մուտագեններ, իոնացնող ճառագայթներ, այդ թվում՝ բնական ռադիացիոն ֆոն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, բարձր ջերմաստիճան և այլ գործոններ,
 • կենսաբանական մուտագեններ, ռետրովիրուսներ, ռետրոտռանսպոզոններ։

Գենոմային պոլիպլոիդիզացում

Օրգանիզմների կամ բջիջների առաջացում, որոնց գենոմը ներկայացված է քրոմոսոմների երկուսից ավել հավաքածուով և անեուպլոիդիացում` գապլոիդ հավաքածուին ոչ բազմապատիկ քրոմոսոմների թվի փոփոխություն։ Կախված քրոմոսոմային հավաքածուների ծագումից՝ պոլիպլոիդների մեջ տարբերում են՝

 • ալլոպոլիպլոիդներ, որոնք ունեն տարբեր տեսակի՝ հիբրիդացումից ստացված քրոմոսոմների հավաքածուներ,
 • աուտոպոլիպլոիդներ, որոնց մոտ տեղի է ունենում սեփական գենոմի քրոմոսոմների թվի ավելացում n անգամ։

Քրոմոսոմային մուտացիա

Սրա ժամանակ տեղի են ունենում առանձին քրոմոսոմների կառուցվածքի խոշոր փոփոխություներ։ Այդ դեպքում դիտվում է մեկ կամ մի քանի քրոմոսոմների գենետիկական նյութի կորուստ (դելեցիա) կամ կրկնապատկում (դուպլիկացիա), ինչպես նաև առանձին քրոմոսոմների հատվածների կողմնորոշման փոփոխություն (ինվերսիա), և գենետիկական նյութի տեղափոխություն մեկ քրոմոսոմից մյուսի վրա (տրանսլոկացիա) (ծայրահեղ դեպք է հանդիսանում ամբողջական քրոմոսոմների միավորումը, դրա օրինակ է Ռոբերտսոնյան տրանսլոկացիան, որը հանդիսանում է քրոմոսոմային մուտացիայից գենոմայինի անցումային տարբերակ): Գենային մակարդակով ԴՆԹ-ի սկզբնական կառուցվածքի փոփոխությունները մուտացիայի ազդեցության տակ նվազ նշանակալից են, քան քրոմոսոմային մուտացիաների դեքում, սակայն գենային մուտացիաերը առավել հաճախ են հանդիպում։

Գենային մուտացիա

Սրա արդյունքում տեղի են ունենում մեկ կամ մի քանի նուկլեոտիդների փոփոխություններ, դելեցիաներ, ներդրումներ և տրանսլոկացիաներ, դուպլիկացիաներ և ինվերսիաներ՝ գեների տարբեր հատվածներում, այն դեպքում, երբ մուտացիայի ազդեցության տակ փոփոխվում է միայն մեկ նուկլեոտիդ, ապա խոսքը կետային մուտացիաների մասին է։ Քանի որ ԴՆԹ-ի կազմի մեջ մտնում են միայն երկու տիպի ազոտային միացություններ` պուրիններ և պիրիմիդիններ, ապա հիմքերի փոփոխությամբ բոլոր կետային մուտացիաները բաժանվում են երկու դասի՝ տրանզիցիա (պուրինի փոփոխությունը պուրինով և պիրիմիդինի փոփոխությունը պիրմիդինով) և տրանսվերսիա (պուրինի փոփոխությունը պիրիմիդինով և հակառակը)։

Հնարավոր են գենային մուտացիաների հետևյալ գենետիկական հետևանքները.

 • կոդոնի իմաստի պահպանում՝ գենետիակական կոդի ընդարձակվածության պատճառով (նուկլեոտիդի հոմանիշային փոփոխություն),
 • կոդոնի իմաստի փոփոխություն, որը հանգեցնում է պոլիպեպտիդային շղթայի համապատասխան մասում ամինաթթուների փոխարինման (միսսենս-մուտացիա),
 • անիմաստ կոդոնի առաջացում (նոնսենս- մուտացիա)։
 • Երեք անիմաստ կոդոն՝ ամբեր — UAG, օխր- UAA և օպալ- UGA (սրանց համապատասխան էլ ստացվում են մուտացիաների անվանումները, որոնք բերում են անիմաստ տրիպլետների առաջացմանը՝ ամբեր-մուտացիա) հետադարձ փոփոխություն։

Ըստ գեների արտահայտման (էքսպրեսիայի) վրա ազդեցության՝ մուտացիաները բաժանվում են 2 կատեգորիայի՝

 1. հիմքերի զույգերի փոփոխման տիպի մուտացիաներ
 2. հաշվառման շրջանակի շեղման տիպի։ Վերջիններս իրենցից ներկայացնում են դելեցիաներ կամ նուկլեոտիդների մեջբերումներ, որոնց թիվը բազմապատիկ չէ երեքի, ինչը կապված է գենետիկական կոդի եռահյուսման հետ։

Առաջնային մուտացիան հաճախ անվանում են ուղիղ մուտացիա, իսկ գենի ելակետային կառուցվածքը վերականգնող մուտացիան՝ հակառակ մուտացիա կամ ռեվերսիա։ Մուտանտ օրգանիզմի մոտ ելակետային ֆենոտիպի վերադարձը մուտացիոն գործառույթի՝ վերականգնման հետևանքով, տեղի է ունենում ոչ թե իրական ռեվերսիայի հաշվին, այլ նույն գենի կամ մեկ ուրիշ՝ ոչ ալլելային գենի այլ հատվածում մուտացիայի հետևանքով։ Այդ դեպքում հետադարձ մուտացիան անվանում են սուպրեսսորային։ Այն գենետիկական մեխանիզմները, որոնց շնորհիվ տեղի է ունենում մուտանտ ֆենոտիպի սուպրրեսիան, խիստ բազմազան են։

Ирена Сандлер

Женщина, которая рисковала собственной жизнью, чтобы спасти жизни 2500 детей.

Ирена Сандлер родилась в 1910 году. 15 февраля.
Его родители воспитали девушку так, что она жила только для одной цели: помочь нуждающимся.
Хотя отец Ирены умер, когда ей было всего семь лет, воспитание ее дочери помогло ей вырасти.
Его отец был врачом по профессии. Как только она выросла, она продолжила путь своего отца и стала доктором.
Когда в Европе начались антисемитские настроения, Ирина принялась помогать еврейским семьям.
Во время Второй мировой войны, в 1939 году. Польша была оккупирована немцами. В Варшаве был создан специальный лагерь для размещения всех еврейских семей. Видя, что ситуация ухудшается, Ирена Сэндлер, которая работала в этом лагере, рискнула собственной жизнью и решила тайно помочь еврейским детям, отправленным в лагерь, и сбежать оттуда.
В противном случае все дети
Они должны были быть убиты немецкими войсками.
Хотя немцы держали лагерь под строгим контролем, Ирена прибегла к хитрости. Сначала он спрятал детей в машине скорой помощи, которая вывозила тяжело больных пациентов из лагеря и возвращала их к маленьким детям. Когда контроль в лагере увеличился, Ирена сделала более экстремальный шаг. Он начал складывать детей в маленькие мешочки, коробки и даже маленькие гробы. Вместе с несколькими евреями, работающими в лагере, он изготовил ящики и гробы, просверлил в них отверстия, чтобы дети не утонули, а затем ввел детям большую дозу снотворного, чтобы он не заставил их плакать после того, как положил их в коробку.
Родители, которые не доверяли Ирене и не давали детям, надеялись, что однажды они покинут лагерь. Они были зверски убиты вместе со своими детьми.
Таким образом, Ирена спасла около 2500 детей. Спасая так много детей, немцы узнали о тайных действиях Ирены и отправили ее в тюрьму, где ее жестоко преследовали.
Хотя Ирена хранила информацию о местонахождении всех детей на куске стекла в стеклянной банке, Ирена не давала никакой информации о детях даже после того, как подверглась такой жестокости. Немцы не могли найти детей.
Они решили казнить Ирэну, но судьба сделала.
Доброжелательные люди подкупили немецкого солдата и помогли Ирене сбежать из немецкой тюрьмы.
Всю свою жизнь он жил под другим именем и фамилией, но не переставал помогать нуждающимся.
Он женился, имел 3 детей и жил счастливой жизнью.
За свои героические поступки в 2007 году он был удостоен Нобелевской премии, а в 2008 году Ирена Сандлер умерла в возрасте 98 лет.

«Это просто привлекло наше внимание. Это то воспитание, которое я получил.
Мои родители всегда говорили, что мы должны помогать кому угодно, независимо от их национальности или религии.
Нужно всегда помогать нуждающемуся человеку, это величайшее проявление доброты ».

Իտալական գրականություն.

Սիրո դեմ

Հիմա, երբ նա մեկնել է, ու այլևս չի վերադառնա, անհետացել է, ջնջվել իր կյանքից, ճիշտ այնպես, ասես մեռած լինի, իրեն` Իրենային մնում է միայն զինվել ողջ քաջությամբ, որ որևէ կին կարող է խնդրել Աստծուց, և արմատախիլ անել բոլոր կապերը, որոնցով այդ տարաբախտ սերը կապվել էր իր էությանը: Ինքը միշտ ուժեղ աղջիկ է եղել, այս անգամ էլ չի թուլանա: Ահա և վերջ: Այնքան էլ սարսափելի չէր, որքան ինքն էր կարծում, ու պակաս երկարատև: Չորս ամիս էլ չի անցել, և ահա ինքը լրիվ ազատ է: Մի քիչ նիհարել է, ավելի գունատվել, ավելի թափանցիկ է դարձել, սակայն ավելի թեթև է զգում իրեն, ապաքինման քաղցր թուլություն է վրան իջել, որի մեջ արդեն բաբախում են նոր, աղոտ պատրանքնրը: Ո՜հ, ինքը կեցցե, հերոսուհի է, կարողացավ ինքն իր հանդեպ անողոք լինել, վճռականորեն վանեց հուշերի բոլոր շողոքորթանքները, որոնց տրվելն այնքա՜ն գայթակղիչ էր:

Ոչնչացնել այն ամենը, ինչ մնում էր նրանից իր մոտ, անգամ մի քորոց, այրել բոլոր նամակներն ու լուսանկարները, դուրս նետել իր հագած բոլոր շորերը, երբ նա իր կողքին էր, որոնց վրա գուցե նրա նետած հայացքները թողել էին մի անշոշափելի հետք, ձերբազատվել այն գրքերից, որ նա էլ էր կարդացել, և որոնց մասին իրենց երկուսի իմացությունը նման էր գաղտնի հանցակցության, վաճառել շանը, որն ամիջապես ճանաչում էր նրան ու վազում նրան ընդառաջ, երբ բացում էր պարտեզի դուռը. խզել կապերը բոլոր այն ընկերների հետ, որոնք ընդհանուր էին իրենց երկուսի համար էլ, մինչև անգամ փոխել տունը, քանզի այս բուխարու գոգին մի երեկո նա արմունկով հենվել էր, քանզի մի առավոտ այդ դուռը բացվեց ու հայտնվեց նա, քանզի դռան զանգը շարունակում է նույն կերպ հնչել, ինչպես այն ժամանակ,երբ նա էր զանգը տալիս, ու բոլոր սենյակների մեջ իրեն թվում էր, թե նրա խորհրդավոր հետքերն էին:

Ու նաև վարժվել մտածելու այլ բաների մասին, նետվել մի կլանող գործի մեջ, որից հետո, երեկոյան, երբ վտանգը վերստին արթնանար գաղտագողի, անհաղթահարելի քունը իրեն զգետներ. ճանաչել նոր մարդկանց, հաճախել նոր միջավայրեր, փոխել նաև մազերի գույնը:
Այդ ամենն իրեն հաջողվել էր անել, հուսահատ վճռականությամբ, չթողնելով ոչ մի բաց անկյուն, ոչ մի ճեղք, որոնցից հիշողությունը կարողանար սպրդել: Ինքն արել էր դա: Եվ… ապաքինվել:
Հիմա առավոտ է, մի գեղեցիկ կապույտ զգեստով, որ իր դերձակը քիչ առաջ էր ուղարկել, Իրենեն պատրաստվում է դուրս գալ տնից: Դրսում արև է: Նա իրեն զգում է առողջ, երիտասարդ, ներսում՝ լրիվ լվացված, թարմ, ինչպես տասնվեց տարեկան հասակում: Երջանի՞կ: Գրեթե:

Բայց ահա, հարևան տնից երաժշտության ելևէջներ են լսվում: Ինչ-որ մեկը միացրել էր ռադիոն, կամ էլ գրամոֆոնը, ու բաց թողել լուսամուտը: Բաց թողել ու փակել անմիջապես:
Դա բավական եղավ: Վեց-յոթ նոտա, ոչ ավել, մի հին մեղեդու, իր սիրած երգը: Դե՜հ, վե՛րջ տուր Իրենե, էդ ստից բանի համար չկորցնե՛ս քեզ, վազի՛ր աշխատավայրդ, կանգ մի՛ առ, ծիծաղի՛ր:
Բայց մի սոսկալի դատարկություն արդեն գոյացել էր իր ներսում, անտակ մի անդունդ: Ամիսներ շարունակ, սերը` այդ տարօրինակ դատավճիռը, քնած էր ձևացել` մոլորեցնելով Իրենեին: Ու հիմա, չնչին մի բան բավական եղավ, որպեսզի նորից արթնանար:
Դրսում անցնում են մեքենաները, մարդիկ ապրում են,- ոչ ոք չգիտե մի կնոջ մասին, ով իր տան հատակին մեկնված, որպես մի պատժված երեխա, փչացնելով իր նոր շրջազգեստը, արտասվում է դառնագին:
Նա հեռու է, այլևս երբեք չի վերադառնա, ամեն ինչ անօգուտ եղավ:

<<Դինո Բուցատի>>

English

    Complete the sentences using  in, on, at

1. I started my job in 2007

2. I usually get to work on about 8.15

3.I’m never late for work. I’m always in time

4. I work best in the morning

5. Occasionally, I have to work on Saturdays.

6. In the summer, I sometimes cycle to work

7. I get paid on 28th of each month

8. We have a pay review in April

9. We have a big office party in Christmas

10. I am very interested in Art.

Find the word that is closest in meaning to the word

1.comprehend

a) describe  b)understand c) make use of  d)prepare

2. internal

a)forever  b) inside  c) outside  d)brief

3.occur

a)render  b)fall  c)take place d)reach

4. native

a)alien  b)born in a particular  c)foreign  d)buried in a particular place

5. believe

a)notice  b)mean  c) suppose  d) reach

6. wish

a)ability b)desire  c)want  d) likeness

7. high

a) lofty  b)significant  c)scale d)low

8. complete

a)found  b) make c)compare  d) finish

9.provide

a) fall  b) supply c) develop d) improve

10.demand

a)discover  b) believe  c)require  d) render

Русский язык

Упражнение.70

1. Во время разговора Андрей часто вставал и подходил к окну. 2. Он вдруг встал и подошел к окну. 3. Вдруг между туч появилось солнце. 4. Он всегда являлся на лекции без опоздания. 5. Мы обычно легко замечаем ошибки других. 6. Саша вдруг заметил, что забыл дома ключи. 7. Ребенку было страшно, и при каждом шорохе он вздрагивал. 8. От неожиданного стука в дверь он вздрогнул.

Упражнение. 74

1. У нас было мало времени, и мы не обсудили все вопросы. 2. Подруги поссорились и после этого долга не встречались. 3. Студенты не знают эту тему, потому что преподаватель не объяснил её на уроке. 4. Его не приняли на первый курс, так как он не сдал последний экзамен. 5. Вчера декан не принимал студентов, так как был занят. 6. Жаль, что Анна ушла и не оставила мне записку. 7. Хотя аспирант давно занимался этой проблемой, он не разобрался в ней до конца.

Distance Learning for Grade 9

An adverb ( which has –ly ending) is a word that describes verbs whereas an adjective is a word that describes nouns or pronouns.

Eg. He drove off angrily    /      He is an angry boy.

But there are some words ending in –ly are adjectives. Common examples: deadly, friendly, likely, lovely, silly, ugly, unlikely.

 • Put in the correct word.

1. Two people were seriously injured in the accident. (serious / seriously)

2. The driver of the car had serious injuries. (serious / seriously)

3. I think you behaved very selfishly. (selfish / selfishly)

4. Tanya is terrible upset about Losing her job. (terrible / terribly)

5. There was a sudden change in the weather. (sudden / suddenly)

6. Everybody at the carnival was dressed colourfully. (colourful/ colourfully)

7. Linda usually wears colourful clothes. (colourful / colourfully)

8. Liz fell and hurt herself really bad. (bad / badly)

9. Joe says he didn’t do well at school because he was bad taught. (bad / badly)

10. The children were playing in the garden happily. (happy / happily)

 • Examination Card 1.

Task 1. Read the text, translate the last passage into English:

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship.

One summer he came back from a long voyage and found new neighbours near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her very much.

He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and I’ll write to you and send you a present from every port.’

The first port where Luke stopped was Freightown. From there he sent Gloria the parrot. This parrot spoke five languages.

When Chuck’s ship arrived in Australia, he received a letter from Gloria. The letter says: «Thanks for the parrot, okay. It was more delicious than chicken. «

Task 2. Use the verbs in the brackets in the correct tense form:

 1. I have never across such a big snake in my life. What about you?
 2. We are looking her ring for two hours when we found it in the bathroom.
 3. Hi, I will become Matt Rotell, a friend of Alice’s.
 4. While climbing onto the mountain top, I meet a strange animal which I’d never seen before.
 5. If I will find a good job, I’ll move to Madrid.

Задания дистанционной недели 16-20 марта для 9 класса

Задание 1. Технология успеха

Написать сочинение “Чего надо добиваться в жизни. Мои победы. Планы на будущее.”

Успех это то что ты много старался и достиг того чего так стремился. Я всегда стараюсь быть лучше в моём отдельном математических уроках, быть лучшим в спорте. Я всегда тренируюсь, учусь чтобы достичь успеха для которого столько работал. Мои планы на будущие это стать успешным бизнесменом и чтоб достичь моей цели я готов учится и работать усердно и когда достигну своей цели это будет моим успехом.

Задание 2. Если вдруг не станет Интернета….

С помашу интернета мы поддерживаем связь с родными в других странах, узнаём новое в сети, читаем книги, знакомимся с новыми людьми. Если бы интернета не было мы не могли бы всё это сделать. Но возможно мы бы без интернета общались с людьми которые рядом чаше, пошли больше гулять с друзьями и не портили глаза смотря на телефон и на компьютер. Будет плоха если интернета не будет но всё должно быть в мерах.

<> сочинение

Жалеть кого-либо — значит проявлять сочувствие и сострадание. Каждый из нас хоть раз в жизни оказывался в ситуации, когда хотелось поддержки и слова сочувствия. . Жалость — это эмоциональная отзывчивость на беспомощность другого человека.

Говорят, что жалость унижает тех, кого ты жалеешь. Но я совершенно с этим не согласен. Сердце может сжаться от жалости, когда близкий человек испытывает боль. Он требует прикосновения, теплоты и присутствия. Когда человек беспомощен, его можно поддержать и словом, и делом, а также поделиться своей силой и показать, что он не одинок.

Հավերժ Չարենց

Եվ թո՛ղ աշխարհի տերերն իմանան,
Եվ խոր ըմբռնեն մի վերջին անգամ,
Որ եղե՛լ եմ ես, կլինե՜մ ու կա՛մ,
Ե՛ս— անհերքելի ու հավերժական…

Վիլյամ Սարոյանը Չարենցի մասին Չարենց: Եղիշե Սողոմոնյան էր անունը: Տեղ մը ճամփուն վրա մեկ կողմ դրավ Սողոմոնյանը և իր աճող ինքնության վրա զետեղեց Չարենց ընտրյալ անունը: Ի՞նչ կնշանակե: Չար՝ ձևով մը կնշանակե խռովարար և ոչ անպայման «գեշ»: «Ենց»-ը պատկանելություն կցուցնե: Խռովքի մարդը: Ասիկա ոչ մասնագիտական բանասիրություն է և ենթադրություն, որ թերևս զուրկ է իմաստե: Բայց և այնպես, մենք վստահաբար կրնանք բան մը իմանալ անձին մասին՝ իրեն համար ընտրած անունին ծանոթանալ:Չարենցեն պահանջվեցավ, որ շարունակե բանաստեղծություն գրել՝ այդ բանաստեղծություններուն մեջ միաժամանակ ներմուծելով պատշաճ քաղաքականություն: Ադ կըներ արդեն, երբ իրեն հանդիպեցա Մոսկվային մեջ 1935-ին մայիսի վերջը կամ հունիսի սկիզբը:Մոսկվայի մեջ ինթուրիսթի առաջնորդուհին ըսավ.-Թերևս կփափագիք հանդիպել Չարենցին:Հաջորդ օրը զիս առաջնորդեց մետրոպոլ պանդոկը, Չարենցին սենյակը: Քսանյոթ տարեկան էի: Հրապարակված մեկ գիրք ունեի միայն: Ինթուրիսթի առջնորդուհին թակեց դուռը, որ անմիջապես, գրեթե ուժգնորեն բացվեցավ: Ու ես տեսա կարճահասակ մարդ մը՝ շատ խոշոր, կեռ քիթով, որ իմ վրաս խելագարի տպավորություն ձգեց՝ բառին լավագույն իմաստով: Կեռևեփեր ինքնիրմով, մարդկությամբ, բանաստեղծությամբ, տագնապով, հիշատակներով, ձախորդությամբ, զայրույթով, կսկիծով, և, վերջապես, ամեն-ամեն ինչով, որուն մարդ էակը ծանոթ է, ապրած է, և , սակայն, այս կամ այն ձևով հաջողած է պահել իր հակակշռին տակ: Կատաղի աչքեր ուներ, աչքեր, որոնք, սակայն, ջերմ էին ու հաճելի… տարօրինակ հակասություն իր նկարագիրի մյուս գիծերուն հետ: Կարծես միաժամանակ երկու տարբեր անձնավորություն ըլլար: Տակավին այդ երկու նկարագիրները կարծես պատահականորեն ճյուղավորված ըլլային տարբեր ուղիներով: Իր մեծությունն ու այլազանությունը զինք կմղեին դեպի խելագարություն և կանխահաս մահ՝ անձնասպանությամբ: Կարևոր չէ, թե իր մահը ի՞նչ ձև պիտի առներ իրականության մեջ: Ինձմե մոտավորապես 10 տարի մեծ էր, այսինքն՝ երևի 37 տարեկան, բայց ան իմ ճանչցած մարդերեն որևէ մեկեն ավելի արագ կընթանար:Սիրեցի Չարենցը, որովհետև այնքան կենսունակ էր, և խորապես մտահոգվեցա իրեն համար, որովհետև ամեն վայրկյան այնքան մոտ կթվար մահվան, խելագարության: Եվ սակայն, աշխարհիկ մեծ իմաստություն մը ուներ: Կարծես ուրախ էր այն իրողության համար, որ ինք և ես կրնայինք իրարու հետ խոսիլ մեր սեփական լեզվով: Հայեր էինք… իսկ աշխարհը տարբեր բան էր: Աշխարհ կրնար մերը ըլլալ, բայց չէր…Խոսեցանք ու խնդացինք, այդպես ընելով՝ իրարու հաղորդեցինք, թե մենք հայեր ենք, եղբայրներ, օտարներ, բարեկամներ և ապա՝ գրողներ, հայ գրողներ:Եղիշե Չարենցը Մոսկվայի մեջ 1935-ի մայիսին կամ հունիսին, երջանիկ, բայց ինձի համար եղերական հայ մը, մարդ մը, բանաստեղծ մը, հայրենասեր մը, քաղաքագետ մըն էր: Զինք նկատեցի աշխարհի մեծագույն մարդոցմեն մեկը: Այդ կարծիքը կպահեմ տակավին: Մեր տղան հավերժ Չարենցն է, հայկական արևի, հույզի, ծիծաղի, վիշտի, և, վերջապես, լռության: Շատ բախտավոր զգացի իրեն հանդիպած ըլլալուս համար: Ինչ փույթ, թե արագորեն դեմ հանդիման կնետեր ինքզինքը իր սիրեցյալ արևին:Չարե´նցը… Չարե´նցը… «Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում…»: Անոր չհանդիպած գիտեի արդեն իր այս քերթվածը: Սկսած էի արտասանել Ամերիկայի մեջ: Ամեն մեկ բառ բացատրել տված էի ու գրեթե գոց սորված: Զայն մինչև այսօր կնկատիմ մեր երկրին, մեր հողին, մեր պատմության նվիրված ամենեն գեղեցիկ երգը, գովաբանական աղոթքը: «Հայր մեր»-ին նմանվող աղոթք մը:Երբ 1935-ին առաջին անգամ և, ավաղ, վերջին անգամ գտնվեցանք դեմ դիմաց, շատ գեշ եղա: Ամենեն տգեղ մարդերեն մեկն էր, զոր տեսած եմ կյանքիս մեջ: Բայց քանի սկսանք խոսիլ, ավելի ճիշտ, ինք սկսավ խոսիլ հայ բանաստեղծության, հայ ժողովրդի մասին, կերպարանափոխվեցավ: Այնքան, որ մեկ ժամ չէր անցած մեր զիրար տեսնելեն ի վեր, ան ուրիշ մեկը դարձած էր արդեն: Ալ տգեղ չէր, նույնիսկ կրնամ ըսել, թե ամենեն գեղեցիկ մարդ մըն էր: Ուրիշ ոչ ոքի հետ պատահած չէր ինձի այս հրաշքը, ոչ մեկ մարդու, ոչ մեկ կնոջ հետ: Հակառակը, սակայն, մեկե ավելի անգամներ: Գեղեցկուհիների հանդիպած եմ հաճախ, որոնք մեկ ժամ հետո ամենեն տգեղ արարածները դարձած են: Չարենցի փայլակնային մտածումներուն մեջ ֆիզիկականը բոլորովին երկրորդական կդառնար, անհետանալու համար վերջնականապես քանի մը ժամ հետո:

Տխրեցա`աղետալի սերմեր տեսնելով իր նկարագրին մեջ: Բայց ոչինչ չգիտեի, և ոչ ոք կրնար օգնել անոր: Նույնիսկ ինչքան կարող էր ինքզ ինքին օգնելու: Շատ բախտավոր զգացի իրեն հանդիպած ըլլալուս համար: Ի՞նչ փույթ, թե արագորեն դեմ հանդիման կընետեր ինքզ ինքն իր սիրեցյալ արևին:

Մոռնանք, որ մեռած է… Չարենցը ողջ է դեռ և կենսունակ իր լավագույն բանաստեղծություններուն մեջ և շատ հավանաբար այդպես ալ պիտի մնա: